بیانات ائمه

۰۴مرداد
بیانات ائمه(ع) به زبانهای زنده دنیا ترجمه شود

بیانات ائمه(ع) به زبانهای زنده دنیا ترجمه شود

آیت‌الله محمدی ری‌شهری تأکید کرد: جهت ترویج معارف اسلامی، بیانات ائمه(ع) به تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه شود.