بیاتنی

۲۲خرداد
هواداران استقلال صبور باشند/ تغییرات دردی را از این تیم دوا نخواهد کرد

هواداران استقلال صبور باشند/ تغییرات دردی را از این تیم دوا نخواهد کرد

پیشکسوت فوتبال کشورمان یکی از تجربه های مهم امسال؛ حضور مربیان تازه نفس در لیگ بود؛ آن ها ثابت کردن تا حدودی به علم روز مربیگری در دنیا آشنا هستند؛ معتقدم باید به آنها اعتماد کرد و فرصت داد.