بیابان‌های شهریار

۱۸آذر
این خاک را هیچ کس به رسمیت نمی شناسد

این خاک را هیچ کس به رسمیت نمی شناسد

پشت قبرستان، وسط بیابان‌های شهریار است و از ده‌ها کپر، کودکان کوچک بلوچ بیرون می‌آیند. زنان در گوشه خانه کز کرده اند یا رفته‌اند کاسبی؛ کاسبی یعنی تکدی گری در خیابان‌های پایتخت. حتی دختر ۱۳ ساله ای که ۵ روز است از وقت زایمانش گذشته، سرکار رفته است.