بيماري قلبي

۱۳خرداد
چند توصیه به زائران شرکت کننده در مراسم ارتحال امام

چند توصیه به زائران شرکت کننده در مراسم ارتحال امام

با توجه به ازدحام جمعیت، مراقب کودکان و سالمندان باشید تا در فشار جمعیت دچار سانحه نشوند. اگر از بیماری قلبی یا تنفسی رنج می برید در مکان های شلوغ که احتمال فشار جمعیت وجود دارد حاضر نشوید.