بيانات رهبر معظم انقلاب

۰۴مرداد
آیا فاجعه دهه ۷۰ باز هم تکرار می‌شود

آیا فاجعه دهه ۷۰ باز هم تکرار می‌شود

این روزها مهم‌ترین بحثی که در محافل عمومی کشور چه اقتصادی و چه سیاسی در جریان است،بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و تقریباً تمام دولتمردان و سیاستمداران بر ضرورت کار و تلاش بیشتر برای ایجاد فضای بهتر کسب و کار در کشور تأکید کرده‌اند.