بوی گند

۱۶شهریور
بوی گند اسلام ستیزی در سراسر اروپا منتشر شده است
گزارش «تهران نیوز» از فرانسه تا نروژ؛

بوی گند اسلام ستیزی در سراسر اروپا منتشر شده است

اعتراضات اسلام ستیزان در کشورهای سوئد و نروژ منجر به درگرفتن بحث‌هایی درباره حدود آزادی بیان و مساله اسلام ستیزی در این کشورها و سراسر اروپا شده است.