بوی نامطبوع در تهران

۱۲آذر
بوی نامطبوع تهران در کدام مناطق بیشتر است؟

بوی نامطبوع تهران در کدام مناطق بیشتر است؟

طبق اعلام مسئولان سازمان محیط زیست بوی نامطبوع تهران در ۷ منطقه بیشتر به مشام می‌رسد و طبق اخبار سایر منابع این بو به مناطق جنوبی پایتخت هم رسیده است.