بوی نامتبوع تهران

۱۲آذر
بوی نامطبوع تهران در کدام مناطق بیشتر است؟

بوی نامطبوع تهران در کدام مناطق بیشتر است؟

طبق اعلام مسئولان سازمان محیط زیست بوی نامطبوع تهران در ۷ منطقه بیشتر به مشام می‌رسد و طبق اخبار سایر منابع این بو به مناطق جنوبی پایتخت هم رسیده است.