بوی مهر

۳۱شهریور
بوی مهر ، ماه مدرسه دیگر خوش نیست!

بوی مهر ، ماه مدرسه دیگر خوش نیست!

با توجه به این که قیمت نوشت افزار چندین برابر شده و سبد خرید  نوشت افزار خانواده ها برای فرزندانشان خالی است این ماه آنقدر هم بوی خوش نمی دهد و بزرگترها نمی توانند با خاطرات دوران مدرسه خودشان خاطره بازی کنند.