بوی جوراب

۲۷آذر
بو کردن جوراب کار دست مرد چینی داد !

بو کردن جوراب کار دست مرد چینی داد !

یک مرد چینی به خاطر بو کردن جوراب خود راهی بخش مراقبت های ویژه شد.