بوی تهران

۱۵دی
تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی انتشار بوی نامطبوع در تهران

تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی انتشار بوی نامطبوع در تهران

رئیس شورای شهر تهران گفت: موارد مطرح شده درباره منشاء این بو مورد بررسی قرار گرفته است ولی هنوز نمی‌توان به صورت قطعی علت آن را عنوان کرد و باید از گفتن هرگونه علت بدون سند در این باره خودداری کرد.

۱۵مهر
چرا بوهای نامطبوع پایتخت را تا این حد فرا گرفته‌اند؟

چرا بوهای نامطبوع پایتخت را تا این حد فرا گرفته‌اند؟

فاضلاب، زباله، عملیات ساختمانی، لجن و آلودگی جوی‌ها هر کدام می‌توانند محله‌ای را از بوی نامطبوع پر کنند. محله‌های تهران بسیاری از اوقات بهانه‌هایی از این دست برای ساطع کردن بوی نامطبوع در فضا دارند. جا‌به‌جا بوی زباله به خصوص در گرمای هوا به مشام می‌رسد.