بوی بد واوان

۲۶مهر
تاکید بر حضور منسجم نمایندگان مجلس در اسلامشهر / نمایندگان می‌توانند به حل مشکلات کمک کنند

تاکید بر حضور منسجم نمایندگان مجلس در اسلامشهر / نمایندگان می‌توانند به حل مشکلات کمک کنند

نماینده مردم تهران، ری شمیرانات اسلامشهر گفت: زمانی که یک نماینده در جایی حضور پیدا می‌کند تمام ادارات به منطقه حساس می‌شوند و با هم‌افزایی دستگاه‌ها و حمایت مردم چند مسئله مهم هدف‌گذاری می‌شوند و طی زمان حل می‌شود این حضور نماینده‌ها در اسلامشهر به شکل منسجم به حل مشکل کمک خواهد کرد