بوی بد در تهران

۱۲دی
بوی نامطبوع تهران منشا زمینی دارد

بوی نامطبوع تهران منشا زمینی دارد

 معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران اعلام کرد: براساس اعلام هواشناسی و دیگر نهادهای متولی، منشا بوی نامطبوع که از عصر چهارشنبه در پایتخت متصاعد شده ناشی از مشکل آلودگی هوایی نیست بلکه منشا زمینی دارد و خطرناک نیز نیست.