بوی بد اطراف فرودگاه

۱۳آذر
سازمان مدیریت پسماند رباط‌کریم به ادعاهای اخیر پاسخ داد

سازمان مدیریت پسماند رباط‌کریم به ادعاهای اخیر پاسخ داد

سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط کریم و بهارستان در راستای اجرا و پایبندی به اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست اقدام به انعقاد قرار داد زباله سوز ۱۰۰۰ تنی با سرمایه گذاری ۱۰۰ درصد خارجی کرده است.