بومی محلی

۲۹اردیبهشت
چتر حمایتی شهرداری کهریزک بر سر بازارچه‌های کارآفرینی

چتر حمایتی شهرداری کهریزک بر سر بازارچه‌های کارآفرینی

بازارچه‌های کارآفرینی بومی محلی در راستای حمایت از تولیدات داخلی، در شهر کهریزک دایر می‌شود.

۰۸آذر
برگزاری چهارمین المپیاد درون مدرسه ای شهرستان پیشوا

برگزاری چهارمین المپیاد درون مدرسه ای شهرستان پیشوا

چهارمین المپیاد درون مدرسه ای شهرستان پیشوا برگزار شد.

۲۲تیر
رئیس انجمن بازی‌های بومی محلی دانشگاه پیام‌نور استان تهران معرفی شد

رئیس انجمن بازی‌های بومی محلی دانشگاه پیام‌نور استان تهران معرفی شد

رئیس انجمن بازی‌های بومی محلی دانشگاه پیام‌نور استان تهران طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت‌بدنی دانشگاه پیام‌نور معرفی شد.