بومی‌سازی

۱۱خرداد
سیستم‌های طیف‌سنجی لیزری بومی‌سازی شد
توسط یک شرکت دانش‌بنیان؛

سیستم‌های طیف‌سنجی لیزری بومی‌سازی شد

سیستم طیف سنجی رامان در صنایع مختلفی از جمله نفت و گاز، مواد غذایی و پتروشیمی کاربرد دارد، قیمت بالای نمونه مشابه خارجی، یک شرکت دانش‌بنیان داخلی را بر آن داشت که محصول ایرانی این دستگاه را با یک پنجم قیمت مشابه خارجی بومی سازی کند.