بولینگ

۱۷اردیبهشت
افشاگری تخلفات گسترده و جعل امضا در فدراسیون بولینگ و بیلیارد

افشاگری تخلفات گسترده و جعل امضا در فدراسیون بولینگ و بیلیارد

علی مقصود قهرمان چندین دوره پاکِت بیلیارد ایران در گفت‌:حواشی ایجاد شده در فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران گفت: از سازمان بازرسی کل کشور با بعضی از بازیکنان تماس گرفته شد که اسنادی وجود دارد که زیرشان امضای شما قرار گرفته، آنها حدس می‌زدند که امضای ما تطابق ندارد و دست خط‌ها متفاوت است.

۱۶تیر
مهران مدیری عضو فدراسیون بولینگ و بیلیارد شد + عکس

مهران مدیری عضو فدراسیون بولینگ و بیلیارد شد + عکس

با حکم هاشم اسکندری، مهران مدیری عضو فدراسیون بولینگ و بیلیارد شد.