بوفالوهای هندی

۰۵اردیبهشت
اگر بدانید، نمی‌خورید!

اگر بدانید، نمی‌خورید!

«در مرور تیتر اخبار، چشمم به خبری افتاد که روی آن ایستادم و متن آن را خواندم. ظاهرا قرار است کمبود گوشت کشور پس از برزیل و استرالیا و دیگر کشور‌ها، این بار از کشور هند تامین شود و احتمالا این معامله برمی‌گردد به مسئله تحریم‌های اعمال‌شده به کشور.