بوعلی سینا

۰۸آذر
ابلاغ مراتب ثبت ملی «قانون» بوعلی سینا توسط وزیر میراث فرهنگی

ابلاغ مراتب ثبت ملی «قانون» بوعلی سینا توسط وزیر میراث فرهنگی

وزیر میراث فرهنگی در سه نامه جداگانه، مراتب ثبت ملی نسخه کتاب «قانون» بوعلی سینا و ۱۰ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی را به استاندار همدان ابلاغ شد.

۰۲شهریور
طرح تحول سلامت بیمار شد / لبخند بیمار بالاترین دستمزد برای پزشک جهادی

طرح تحول سلامت بیمار شد / لبخند بیمار بالاترین دستمزد برای پزشک جهادی

پزشکی حرفه ای است که هیچ زمانی انسان ها از آن بی نیاز نبوده اند، رسالت آنها تنها محدود به قابلیت و توانایی علمی پزشکی نمی شود، بلکه یک پزشک ماهر علاوه بر داشتن تخصص باید اخلاق‌مداری را در اولویت قرار دهد.