بوش

۲۰آبان
ذوق‌ زدگی دولت به ماندن ایران در  سوئیفت

ذوق‌ زدگی دولت به ماندن ایران در سوئیفت

با توجه به دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این کشور حاضر نشده ایران را از سیستم مالی سوئیفت خارج کند و بیشتر تحلیل‌گران جهان و داخل این حرکت را دسترسی به تبادلات مالی کشورمان می‌دانند.

۱۲بهمن
استشمام بوی جنگ علیه ایران از پنتاگون و کنگره آمریکا

استشمام بوی جنگ علیه ایران از پنتاگون و کنگره آمریکا

آیا دستور ترامپ به بازسازی ارتش آمریکا همزمان با ارائه طرح‌هایی در کنگره که اجازه حملات پیشدستانه را به رئیس‌جمهور می‌دهد، نگران‌کننده است؟ آیا رئیس‌جمهور آمریکا راه جرج بوش را ادامه می‌دهد یا برای امتیاز گرفتن از دولت روحانی، اقدامات تهدیدآمیز را روی میز قرار می‌دهد؟