بوسیدن روی ماه

۲۱خرداد
بازیگران چگونه اشک میریزند؟

بازیگران چگونه اشک میریزند؟

بازیگر بوسیدن روی ماه گفت: همه چیز به دل آدم بستگی دارد. گاهی وقت‌ها دل آم پر است و نقش هم بر جانش می‌نشیند و راحت اشک می‌ریزد اما اگر این اتفاق نیافتاد باید به وسیله‌های دیگر اشک را ایجاد کرد.