بوسیدن دست روحانی توسط نماینده آمل

۰۷آبان
بوسیدن دست روحانی توسط نماینده آمل + فیلم

بوسیدن دست روحانی توسط نماینده آمل + فیلم

بوسیدن دست روحانی توسط نماینده آمل در حاشیه بررسی صلاحیت ۴ وزیر پیشنهادی سر و صدای زیادی در فضای مجازی به پا کرده است.