بوسه مانی رهنما بر پیشانی همسرش صبا راد در کنسرت!

۲۸آبان
رفتارهای غیر متعارف سلبریتی‌های ایرانی با همسرانشان جلوی دوربین!

رفتارهای غیر متعارف سلبریتی‌های ایرانی با همسرانشان جلوی دوربین!

سلبریتی‌ها از اقشاری هستند که سبک زندگی، روابط، نحوه لباس پوشیدن، آداب معاشرت و… به شدت مورد توجه مردم و رسانه‌ها است