بوسه لیلا حاتمی در جشنواره

۲۹اردیبهشت
کیف انگلیسی در دست لیلا حاتمی

کیف انگلیسی در دست لیلا حاتمی

وا دادگی فرهنگی دست کمی از خود فروختگی سیاسی که ندارد هیچ، بلکه در عصر جدید ابزار تیز استعمار برای نفوذ در قلبها وفکرهای مردم کشورهای هدف می باشد و عمله های فرهنگی استکبار هربار سر از یکی از فستیوال های به اصطلاح هنری سر در می آورند.