بوسنی و هرزگوین

۰۷مهر
ارائه استوارنامه سفیر جدید ایران به شورای بوسنی و هرزگوین

ارائه استوارنامه سفیر جدید ایران به شورای بوسنی و هرزگوین

سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سارایوو امروز استوارنامه خود را تقدیم رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین کرد.