بوستان های کهریزک

۲۴مهر
اجرای طرح فراگیر بازسازی و تعمیر وسایل بازی بوستان های کهریزک

اجرای طرح فراگیر بازسازی و تعمیر وسایل بازی بوستان های کهریزک

طرح فراگیر بازسازی و تعمیر وسایل بازی بوستان های شهر کهریزک درحال اجراست.

۰۲دی
گل های زمستانه مهمان بوستان های کهریزک شد

گل های زمستانه مهمان بوستان های کهریزک شد

با فرا رسیدن فصل زمستان و سرد شدن نسبی هوا کاشت گل های زمستانه و مقاوم به سرمای هوا در بوستان شهر آغاز شد.

۱۳شهریور
تجهیز بوستان های کهریزک به آبخوری های آب آشامیدنی

تجهیز بوستان های کهریزک به آبخوری های آب آشامیدنی

در راستای افزایش رفاه حال شهروندان و مسافران ۲۰ آبخوری آب آشامیدنی در بوستان های شهر کهریزک نصب شد.

۲۱مرداد
نصب نیمکت های سنگی در بوستان های شهر کهریزک

نصب نیمکت های سنگی در بوستان های شهر کهریزک

به منظور افزایش رفاه حال شهروندان یکصد نیمکت سنگی در قالب مبلمان شهری در پیاده روها و بوستان های شهر کهریزک نصب شد.