بوستان های پایتخت

۱۵اسفند
برنامه‌های شهرداری و پلیس راهور برای شب جمعه آخر سال/ بهبود شرایط پل های مکانیزه و غیر مکانیزه در تهران

برنامه‌های شهرداری و پلیس راهور برای شب جمعه آخر سال/ بهبود شرایط پل های مکانیزه و غیر مکانیزه در تهران

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از برنامه های ویژه این معاونت با پلیس راهور برای استقبال از شب جمعه آخر سال و حضور مردم در بهشت زهرا خبر داد.