بوستان های بهارستان

۰۱شهریور
حضور ماموران نیروی انتظامی در پارک های بهارستان + تامین امنیت

حضور ماموران نیروی انتظامی در پارک های بهارستان + تامین امنیت

ماموران نیروهای انتظامی در راستای ایجاد امنیت و آسایش در سطح پارک‌ها و بوستان‌های بهارستان در این اماکن حاضر شدند.