بوستان ملت

۰۴مرداد
تصاویر/ ورزش مختلط صبحگاهی در حضور هاشمی!

تصاویر/ ورزش مختلط صبحگاهی در حضور هاشمی!

سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صبح روز دوشنبه در جمع دوستداران ورزش صبحگاهی در بوستان ملت حضور یافت .