بوستان معراج

۲۰اردیبهشت
محوطه بازی کودکان بوستان معراج تامین روشنایی شد

محوطه بازی کودکان بوستان معراج تامین روشنایی شد

بر اساس تاکید شهردار کهریزک‌ مبنی بر افزایش امنیت بوستان‌ها و تامین رفاه حال شهروندان، عملیات تامین روشنایی بوستان معراج آغاز شد.