بوستان مسافر

۱۸اردیبهشت
توسعه ۱۰ هزار متر مربعی فضای سبز بوستان مسافر منطقه ۱۵

توسعه ۱۰ هزار متر مربعی فضای سبز بوستان مسافر منطقه ۱۵

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۵ ‌از توسعه ۱۰ هزار و ۶۶۶ مترمربعی فضای سبز بوستان مسافر در ورودی جنوبشرق تهران خبر داد.