بوستان فداییان

۱۹دی
محاکمه عامل اسیدپاشی به ۱۴ زن و کودک در تهران

محاکمه عامل اسیدپاشی به ۱۴ زن و کودک در تهران

مرد جوانی که به اتهام اسیدپاشی به ١۴ زن وکودک تحت تعقیب قضایی قراردارد با صدور کیفرخواست از سوی بازپرس جنایی، بزودی دردادگاه کیفری تهران پای میز محاکمه می‌ایستد.