بوستان عمومی

۱۳شهریور
پارک ۴۰ هکتاری نامرئی در غرب تهران / وعده تبدیل معدن شن فاما بتن به بوستان عمومی به کجا رسید؟

پارک ۴۰ هکتاری نامرئی در غرب تهران / وعده تبدیل معدن شن فاما بتن به بوستان عمومی به کجا رسید؟

فروردین سال ۹۵ در پایگاه خبری راه مبین گزارشی منتشر شد تا مسئولان وقت مربوطه به قربانی دادن دره معدن شن فاما بتن پایان داده و این زمین ۴۰ هکتاری به مجموعه‌ای عمومی برای همگان تبدیل گردد اما …