بوستان شهری

۲۳آبان
۶ بوستان شهری جدید در جنوب تهران احداث می‌شود

۶ بوستان شهری جدید در جنوب تهران احداث می‌شود

شهردار منطقه ۲۰ تهران از احداث شش بوستان شهری جدید تا پایان سال و افزایش بوستان‌های جنوبی‌ترین منطقه تهران به ۱۷۷ مورد خبر داد.