بوستان شریعتی

۰۱آبان
تبدیل بوستان شریعتی به بوستان ویژه معلولان

تبدیل بوستان شریعتی به بوستان ویژه معلولان

شهردار منطقه ۳ از آغاز طرح مناسب سازی بوستان های شهر تهران برای بهره مندی بهتر معلولان به شکل پایلوت از بوستان دکتر شریعتی در منطقه ۳ تهران خبر داد.