بوستان سرو

۱۶اسفند
کودکان کار منطقه ۲۰ «درخت امید» کاشتند

کودکان کار منطقه ۲۰ «درخت امید» کاشتند

بوستان سرو منطقه ۲۰ در روز امید، با مشارکت هزار شهروند و با حضور امام جمعه شهرری، رئیس محیط زیست شهرداری تهران، مدیر کل بنیاد شهید استان تهران، شهردار منطقه و دیگر مدیران شهری نهال کاری شد.