بوستان دوستدار معلول

۱۵آذر
۲ بوستان منطقه ۱۵ به “بوستان دوستدار معلول” تبدیل می‌شود

۲ بوستان منطقه ۱۵ به “بوستان دوستدار معلول” تبدیل می‌شود

شهردار منطقه ۱۵، از مناسب سازی دو بوستان شهدای غزه و مسافر در این منطقه به “بوستان دوستدار معلول” خبر داد.