بوستان خانواده

۰۶اردیبهشت
صدای جشن بزرگ سفیر باران در بوستان خانواده طنین‌انداز شد

صدای جشن بزرگ سفیر باران در بوستان خانواده طنین‌انداز شد

همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبانیه و اختتامیه نمایشگاه آسمان آبی زمین پاک با عنوان سفیر باران و با استقبال چند هزار نفری اهالی شهر کهریزک برگزار شد.