بوستان خادم آباد

۱۲اردیبهشت
احداث بوستان خادم آباد در باغستان شهریار

احداث بوستان خادم آباد در باغستان شهریار

شهردار باغستان از احداث بوستان در ابتدای خیابان ۱۶ اصلی محله «خادم آباد» باغستان خبر داد.