بوستان بزرگ خانواده

۰۷تیر

پروژه بوستان بزرگ خانواده در جنوب تهران کلید خورد

شهردار منطقه ۲۰ در مراسم کلنگ زنی بوستان بزرگ خانواده، از بهره برداری آن در نیمه دوم امسال خبرداد.