بوستان بازنشستگان

۲۵فروردین
کلنگ بوستان بازنشستگان قرچک بر زمین زده خواهد شد/بیشترین جامعه کارگری استان در قرچک است

کلنگ بوستان بازنشستگان قرچک بر زمین زده خواهد شد/بیشترین جامعه کارگری استان در قرچک است

شهردار قرچک گفت: در سه ماه دوم سال ۹۸ کلنگ بوستان بازنشستگان را در شهر قرچک بر زمین زده خواهد شد و پارک در شان بازنشستگان و جامعه کارگری احداث می شود.