بوستان الغدیر

۰۹آبان
پیکر دو شهید گمنام در بوستان الغدیر تهران به خاک سپرده شد

پیکر دو شهید گمنام در بوستان الغدیر تهران به خاک سپرده شد

پیکردو تن از شهدای گمنام دفاع مقدس با حضور گسترده اقشارمختلف مردم پس از تشییع در بوستان الغدیر تهران، آرام گرفتند.