بوستان آزادگان

۱۵فروردین
جمع‌آوری ۲۰۰۰ کیلو پسماند خشک در منطقه ۱۵ تهران

جمع‌آوری ۲۰۰۰ کیلو پسماند خشک در منطقه ۱۵ تهران

شهردار منطقه ۱۵ تهران گفت: ۲ هزار کیلوگرم پسماند خشک به همت اداره مدیریت پسماند  منطقه در روز طبیعت از بوستان‌های آزادگان، خلیج فارس و سه بوستان ناحیه ۸ شهرداری منطقه ۱۵ تهران جمع‌آوری شد.