بوستان‌های

۲۵آذر
بوستان‌های منطقه ۱۵ دارای ۱۰۶ ست ورزشی و تندرستی شدند

بوستان‌های منطقه ۱۵ دارای ۱۰۶ ست ورزشی و تندرستی شدند

 معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۵ تهران گفت: