بوستان‌های جنوب تهران

۰۶دی
نصب تجهیزات در بوستان‌های جنوب تهران

نصب تجهیزات در بوستان‌های جنوب تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۵ تهران، از آماده‌سازی فضاهای سبز شهری و بوستان‌های این منطقه برای استفاده بهتر شهروندان خبر داد.