بور بور

۱۰خرداد
تمام زائران حرم امام خمینی(ره) بیمه غرامت دارند/در ۲۷ سال گذشته اتفاق خطرسازی نداشتیم

تمام زائران حرم امام خمینی(ره) بیمه غرامت دارند/در ۲۷ سال گذشته اتفاق خطرسازی نداشتیم

بوربورثانی در رابطه با مراسم رحلت امام خمینی گفت: ما دو ستاد را در شهرستان‌ها راه‌اندازی کردیم، قرار بود ۱۰۰ هزار نفر در مراسم شرکت کنند که بعدا با توجه به حجم زیاد جمعیت به ما اعلام کردند که ۵۶ هزار نفر سهمیه دارید.