بوری اروپا

۲۹مرداد
۹۰ درصد افت مهمان بورس‌های اروپایی/ رشد بورس در استرالیا

۹۰ درصد افت مهمان بورس‌های اروپایی/ رشد بورس در استرالیا

آمار معاملات بورس در اروپا نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد بورس‌ها در قاره سبز با افت مواجه شده‌اند.