بورژوازی کمپرادور

۳۱مرداد
سرآشپز اتریشی در قطارهای ایرانی

سرآشپز اتریشی در قطارهای ایرانی

در چند روز گذشته خبری دیگر و به سان گذشته دردناک، روح هر ایرانی را جریحه دار کرد، انتشار تصاویر آخوندی وزیر راه و ترابری و «فردریش اشتیفت» سفیر اتریش در ایران در مراسم افتتاح کترینگ بین المللی دونا، حرکت و کردار ضعیف پنداری مردم ایران و هنر ایرانی را دوباره یاد آور شد.