بورس و اوراق بهادار

۱۷شهریور
مدیر جدید روابط عمومی بورس منصوب شد

مدیر جدید روابط عمومی بورس منصوب شد

مدیران جدید روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس منصوب شدند.