بورس نفت

۰۶اردیبهشت
سیر تا پیاز عرضه نفت در بورس

سیر تا پیاز عرضه نفت در بورس

عرضه نفت در بورس به عنوان راهکاری برای متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت و کم اثر کردن تحریم‌ها طراحی شده که با استمرار عرضه، به نظر می‌رسد بتواند فشار تحریم‌ها را کاهش دهد.

۱۱آبان
سکوت زنگنه و دوستان در برابر سقوط قیمت نفت

سکوت زنگنه و دوستان در برابر سقوط قیمت نفت

اظهارنظرهای برخی اعضا درباره لزوم کاهش تولید و مخالفت برخی دیگر از اعضا و همچنین سکوت بعضی دیگر باعث شده است تلقی دست‌اندرکاران بازار نفت عدم انسجام اوپک برای حل این مشکل باشد که این امر جو روانی بازار را متاثر کرده و بر بازارهای بورس نفت که شکل‌دهنده قیمت‌ها هستند، فضایی منفی را حاکم کرده است.